1. Overeenkomst
1.1. Door het plaatsen van een bestelling op onze website accepteert u het aanbod van IYATU.
Als er gekozen wordt voor bezorgen, dan zal uw bestelling bij u afgeleverd binnen Breda. Voor het ophalen van de bestelling zitten er geen eisen voor de postcode.
Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook ingediend worden in de 'opmerkingen veld' bij het afrekenen. Heeft u een specifieke vraag dan kunt u onze contact formulier invullen. De contactgegevens van IYATU vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen en op de website. Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan Multisafepay B.V., welke op haar beurt zorg zal dragen voor het storten van de betaling naar het rekening van Ons Restaurant.

1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door IYATU persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.
1.3 IYATU zal uw persoonsgegevens nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

2. Levering
2.1 Voor bezorging van een bestelling gelden bezorgkosten die worden aangegeven tijdens het bestellen. De prijzen die vermeld staan op de website zijn exclusief de kosten voor bezorging. Bestellingen onder de €25 worden er €2.50 bezorgkosten gerekend. Boven het bedrag van €25 betaald u geen bezorgkosten. Bij afhaal, komen er geen extra kosten bij.
2.2 Bestellingen die via www.IYATU.nl worden geplaatst, kan er 24 uur per dag bestellingen worden geplaatst, u dient bij het afrekenen een tijd en datum te kiezen voor het bezorgen/afhalen van uw bestelling.
De bestellingen die via www.thuisbezorg.nl en www.uber.nl worden geplaatst, kan er 45 min voor sluitingstijd geplaatst worden.  De openingstijden staan vermeld op www.iyatu.nl, www.thuisbezorg.nl en www.uber.nl
2.3 Op promotionele acties kan een meerprijs worden berekend voor bodem, grootte en/ of ingrediënten.
2.4 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 60 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer, verkeer en ziekte, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen.
2.5 Voor het geval er gekozen is voor bezorgen en het postcode is niet in Breda, krijgt de klant zijn geld teruggestort op de betreffende rekening nummer.
2.6 Als de bestelling niet naar wens is (dat het bedorven is of het is koud geleverd of de bestelling klopt niet met degene wat de klant heeft besteld) krijgt de klant een vergoeding (in afstemming met IYATU). De klant neemt telefonisch of via de mail contact op met IYATU om de genoemde klachten verder af te stemmen voor een vergoeding.

3. Promotionele acties

3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kan IYATU achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.
3.2 IYATU is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

4. Betaling
Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op onze website. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger.

5. Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) IYATU en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij IYATU en haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website, foto's en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van ons Restaurant en aan haar leveranciers.

6. Aansprakelijkheid
6.1 De totale aansprakelijkheid van IYATU wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
6.2 De aansprakelijkheid van IYATU voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materialen beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.
6.3 IYATU is niet verantwoordelijk als men door verkeerd gebruik van o.a. bestek en andere geleverde materialen.
6.4 IYATU is niet verantwoordelijk als de klant ingrediënten consumeert waar die allergisch voor is. Bij elke product staan de ingrediënten vermeld.  Bij het afrekenen kan de klant bij het 'opmerkingen veld' doorgeven als bepaalde producten apart verpakt dienen te worden.
6.5 De aansprakelijkheid van IYATU voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.
6.6 De in artikel 12.1 tot en met 12.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van ons Restaurant.

7. Klachtenprocedure
7.1 Eventuele klachten over een Bestelling of de aflevering daarvan dient de klant in eerste instantie rechtstreeks via onze contact formulier te worden geplaatst of via het email-adres zoals het aangegeven e-mailadres op onze website. Wij zullen de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de klant en streven ernaar de ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en terug te koppelen.

8. Toepasselijk recht
De overeenkomsten tussen IYATU en u worden beheerst door Nederlands recht.